Nacházíte se zde: Úvod

Aktuální informace (covid-19)

Od středy 14. 10. 2020 bude uzavřena celá škola. Žáci 1. stupně i 2. stupně přecházejí na distanční výuku, která potrvá do pátku 23. 10. 2020. Toto nařízení vlády se týká i přípravné třídy.

Dny volna jsou stanoveny na 26. a 27. 10., 28. 10. je státní svátek, 29. 10. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny. Pravděpodobný návrat žáků do lavic se předpokládá v pondělí 2. 11. 2020.

Žáci, kteří nemají možnost se distančně vzdělávat on-line, si mohou vyzvednout úkoly na vrátnici školy, která bude v provozu od 8.00 do 12 hodin (od 14. 10. do 23. 10. 2020).

Upozorňujeme žáky i zákonné zástupce, že distanční vzdělávání je povinné!

Rodiče, kteří potřebují potvrzení o studiu pro dítě do 10 let (z důvodu čerpání OČR), mohou zažádat na sekretariátě školy: bajakova@zs2krnov.cz.

Informace o naší škole

Škola se nachází v centru města, je dostupná dojíždějícím žákům. Leží v pěkném prostředí zrekonstruovaného parku na Smetanově okruhu.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu 4/2016 „Škola pro sport a výuku jazyků“ (platnost od 1. 9. 2016). Od sedmého ročníku pokračujeme v povinné výuce dalšího cizího jazyka (ruština nebo němčina). Škola si klade za cíl nadále podporovat žáky ve sportu a také v jazycích – od první třídy vyučujeme angličtinu. Nabízíme žákům rozvoj i v jiných oblastech, např. v rámci volitelného předmětu se vyučuje psaní na počítačové klávesnici, dopravní výchova, v nižších ročnících je největší zájem o pohybové hry.

Škola je zapojena do projektu „Společný rozvoj inkluze v Krnově“, to znamená, že nadále se mohou žáci přihlásit na doučování!

Škola je zapojena do projektu „Šablona II“.

Vybavenost školy

 • 2 tělocvičny s krytým doskočištěm pro skok daleký
 • běžecká dráha 50m
 • 2 počítačové učebny
 • hudebna
 • cvičná kuchyň
 • dílny
 • čítárna

Škola se účastní a pořádá

 • atletický trojboj „Vánoční laťka“
 • okresní kolo Poháru Českého rozhlasu
 • soutěž mladých cyklistů
 • recitační soutěže
 • matematické soutěže
 • olympiády v jazyce českém a anglickém
 • výjezdy žáků do zahraničí (Londýn, Vídeň, Krakov)
 • atletické soustředění
 • lyžařské kurzy
Nacházíte se zde: Úvod