Nacházíte se zde: Úvod

Sdělení rodičům

V úterý 17. 10. 2017 nepůjde ve škole elektrický proud, a to od 7.30 do 16.30 hodin. Škola bude v provozu v omezeném režimu:

- ranní družina bude normálně fungovat (od 6.30 do 7.40 hodin)

- pro děti je naplánován náhradní program v rámci třídy, a to od 8.00 do 11.30, 11.40 hodin (většinou mimo školu)

- ve ŠJ je domluven výdej obědů od 11.30 pro naši školu

- odpolední ŠD bude v provozu od 11.30 do 15.30 hodin

- po dobu odstávky elektrické energie nebude v provozu ani topení, zvolte pro děti teplejší oděv a přezůvky (během odpolední ŠD)

V Krnově, 11. 10. 2017 Mgr. Jiřina Zámarská

zástupkyně ředitele

Vítá vás Základní škola Krnov - Škola pro sport a výuku jazyků

Škola se nachází v centru města, je dostupná dojíždějícím žákům. Leží v pěkném prostředí zrekonstruovaného parku na Smetanově okruhu. Již více než 40 let zůstává škola věrná svému zaměření na sport, především atletiku. Pohybové aktivity podporujeme u dětí od útlého věku. Do výuky jsme zařadili nepovinné předměty již od 1. třídy (pohybové hry, sportovní výchovu, sportovní aktivity, gymnastiku, dopravní výchovu). Kromě sportu se zaměřujeme na rozvoj dětí i v oblasti jazykové, angličtinu vyučujeme od 1. třídy, další cizí jazyk od 7. třídy, žáci si volí buď němčinu, nebo ruštinu.

Školní družina je v provozu od 6.00 do 17.00 hodin, oddělení mají samostatné herny. V rámci školní družiny si děti vybírají z pestré nabídky zájmových kroužků.

Přípravná třída- pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí je umístěná na detašovaném pracovišti nám. Míru 13. O děti se stará 1 učitelka a 1 asistent pedagoga.

Známí absolventi naší školy:


Jana Bernášková
(herečka)


Marek Kaleta - Revolta
(zpěvák)


Libor Žilka
(reprezentant ČR)


Marek Lukáš
(desetibojař)

Vybavenost školy

 • 2 tělocvičny s krytým doskočištěm pro skok daleký
 • běžecká dráha 50m
 • 2 počítačové učebny
 • hudebna
 • cvičná kuchyň
 • dílny
 • čítárna

Škola se účastní a pořádá

 • atletický trojboj „Vánoční laťka“
 • okresní kolo Poháru Českého rozhlasu
 • soutěž mladých cyklistů
 • recitační soutěže
 • matematické soutěže
 • olympiády v jazyce českém a anglickém
 • výjezdy žáků do zahraničí (Londýn, Vídeň, Krakov)
 • atletické soustředění
 • lyžařské kurzy
Nacházíte se zde: Úvod