Nacházíte se zde: Úvod

Zápis do prvních tříd a přípravné třídy

Vzhledem k mimořádným opatřením MŠMT bude zápis v letošním roce probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole (elektronicky) od středy 1. 4. 2020 do úterý 28. 4. 2020 - v této době bude škola přijímat přihlášky těmito způsoby:

1. Elektronicky, prostřednictvím datové schránky: majitelé datových schránek mohou potřebné dokumenty zaslat škole na datovou schránku ID: uwmvx99 (přijetí žádosti bude potvrzeno zasláním evidenčního čísla zpět do datové schránky žadatele). Pokud podáte přihlášku elektronicky, přesto je nutné, aby se jeden ze zákonných zástupců osobně dostavil s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce od středy 22.4 2020 do úterý 28.4.2020, v době od 10:00 do 16:00 hodin do vestibulu školy (vchod z parku)pověření pracovníci ověří údaje z elektronické přihlášky.

Odkaz k vyplnění elektronické přihlášky:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zssmokrnov/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

2. Elektronicky, prostřednictvím emailu: zájemci zašlou potřebné dokumenty na email: jurina@zs2krnov.cz nebo zamarska@zs2krnov.cz (dokumenty musí být podepsané, následně naskenované, popř. nafocené, přijetí žádosti potvrdíme zasláním evidenčního čísla zpět na email žadatele). Pokud podáte přihlášku elektronicky, přesto je nutné, aby se jeden ze zákonných zástupců osobně dostavil s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce od středy 22.4 2020 do úterý 28.4.2020, v době od 10:00 do 16:00 hodin do vestibulu školy (vchod z parku)pověření pracovníci ověří údaje z elektronické přihlášky.

Odkaz k vyplnění elektronické přihlášky:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zssmokrnov/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

3. Osobně ve škole: od středy 22.4 2020 do úterý 28.4.2020, v době od 10:00 do 16:00 hodin ve vestibulu školy (vchod z parku) - pověření pracovníci vám pomohou s vyplněním přihlášky, bude vám přiděleno evidenční číslo.

K zápisu je nutné přiložit tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

2. Zápisní list

Pokud žádáte o odklad, musíte předložit:

1. Žádost o odklad povinné školní docházky

2. Doporučení odkladu z Pedagogicko-psychologické poradny nebo ze Speciálního pedagogického centra

3. Doporučení dětského lékaře

Vzhledem k tomu, že PPP a SPC jsou uzavřeny, není nutné závěry doporučení dokládat k žádosti o odkladu ihned, dodáte je škole v pozdějším termínu.

Plánujeme otevřít 2 první třídy.

Přípravná třída

- pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

- maximální počet žáků ve třídě je 15

- zájemci musí mít buď vyřízený odklad (ti jsou přijímáni přednostně) nebo to mohou být děti, které v následujícím školním roce 2020/2021 dovrší 6 let

- bližší informace k přípravné třídě vám podá zástupkyně ředitele Jiřina Zámarská (zamarska@zs2krnov.cz, tel.: 774 554 078).

- žádost o přijetí a zápisní list do přípravné třídy si stáhněte z našich webových stránek "odkaz", vytiskněte, vyplňte a pošlete zpět na email zamarska@zs2krnov.cz

- pokud podáte přihlášku elektronicky, přesto je nutné, aby se jeden ze zákonných zástupců osobně dostavil s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce od středy 22.4 2020 do úterý 28.4.2020, v době od 10:00 do 16:00 hodin do vestibulu školy (vchod z parku)pověření pracovníci ověří údaje z elektronické přihlášky.

Důležité sdělení

na základě vyhlášení nouzového stavu a opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání v základních, středních a vysokých školách (viz záložka Dokumenty). Naše ZŠ bude uzavřena od 16. 3. 2020 do odvolání. Rodiče žáků, kteří z důvodu uzavření školy budou muset zůstat doma, si mohou zažádat o "Žádost o ošetřovné" - na adrese: bajakova@zs2krnov.cz.

V informačním systému "Škola on-line" budou každý týden zveřejňovány podklady k domácí výuce žáků.

Pokud máte problémy se vstupem do informačního systému, kontaktujte vyučujícího daneho předmětu přes služební e-mail příjmenivyučujícího@zs2krnov.cz (např. novakova@zs2krnov.cz), nebo požádejte o vygenerování přístupových kódů na adrese: zamarsky@zs2krnov.cz.

Žáci, kteří si ve škole ponechali učebnice a pracovní sešity, by měli kontaktovat kancelář školy a domluvit se na vyzvednutí pomůcek!

Žáci mohou zdarma využívat k procvičování učiva tyto webové stránky:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

https://www.skolasnadhledem.cz

Informace o naší škole

Škola se nachází v centru města, je dostupná dojíždějícím žákům. Leží v pěkném prostředí zrekonstruovaného parku na Smetanově okruhu.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu 4/2016 „Škola pro sport a výuku jazyků“ (platnost od 1. 9. 2016). Od sedmého ročníku pokračujeme v povinné výuce dalšího cizího jazyka (ruština nebo němčina). Škola si klade za cíl nadále podporovat žáky ve sportu a také v jazycích – od první třídy vyučujeme angličtinu. Nabízíme žákům rozvoj i v jiných oblastech, např. v rámci volitelného předmětu se vyučuje psaní na počítačové klávesnici, dopravní výchova, v nižších ročnících je největší zájem o pohybové hry.

Škola je zapojena do projektu „Společný rozvoj inkluze v Krnově“, to znamená, že nadále se mohou žáci přihlásit na doučování!

Rozpis prázdnin dle MŠMT naleznete v odkaze „Organizace školního roku“.

Vybavenost školy

 • 2 tělocvičny s krytým doskočištěm pro skok daleký
 • běžecká dráha 50m
 • 2 počítačové učebny
 • hudebna
 • cvičná kuchyň
 • dílny
 • čítárna

Škola se účastní a pořádá

 • atletický trojboj „Vánoční laťka“
 • okresní kolo Poháru Českého rozhlasu
 • soutěž mladých cyklistů
 • recitační soutěže
 • matematické soutěže
 • olympiády v jazyce českém a anglickém
 • výjezdy žáků do zahraničí (Londýn, Vídeň, Krakov)
 • atletické soustředění
 • lyžařské kurzy
Nacházíte se zde: Úvod