Nacházíte se zde: Úvod

Důležité sdělení

Ve škole začala 22.6.2020 rekonstrukce elektrorozvodů ve staré budově, která potrvá až 31.8.2020. Z tohoto důvodu nebude možné vstupovat do budovy. Škola bude odpojena také od pevného telefonního spojení.

Aktuální kontakty na mobilní telefony:

kancelář 774 554 079

ředitel 774 554 077

zástupkyně ředitele 774 554 078

Nevydaná vysvědčení budou žákům předány 1. 9. 2020.

Informace pro rodiče, kteří si žádali o ošetřovné na dítě: vysvědčení bylo vydáno dne 19.6.2020. Od 22.6.2020 do 26.6.2020 byl zajištěn dohled nad dětmi, které chodily do školy v přístavbě školy. V provozu byla také ranní a odpolední družina. Na dny 29 a 30.6.2020 bylo vyhlášeno pro žáky ředitelské volno. O organizaci posledních školních dnů a úpravě výuky po dobu rekonstrukce elektrorozvodů ve staré budově školy byla informována vedoucí odboru školství Městského úřadu v Krnově a vedení města.

Informace o naší škole

Škola se nachází v centru města, je dostupná dojíždějícím žákům. Leží v pěkném prostředí zrekonstruovaného parku na Smetanově okruhu.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu 4/2016 „Škola pro sport a výuku jazyků“ (platnost od 1. 9. 2016). Od sedmého ročníku pokračujeme v povinné výuce dalšího cizího jazyka (ruština nebo němčina). Škola si klade za cíl nadále podporovat žáky ve sportu a také v jazycích – od první třídy vyučujeme angličtinu. Nabízíme žákům rozvoj i v jiných oblastech, např. v rámci volitelného předmětu se vyučuje psaní na počítačové klávesnici, dopravní výchova, v nižších ročnících je největší zájem o pohybové hry.

Škola je zapojena do projektu „Společný rozvoj inkluze v Krnově“, to znamená, že nadále se mohou žáci přihlásit na doučování!

Rozpis prázdnin dle MŠMT naleznete v odkaze „Organizace školního roku“.

Vybavenost školy

 • 2 tělocvičny s krytým doskočištěm pro skok daleký
 • běžecká dráha 50m
 • 2 počítačové učebny
 • hudebna
 • cvičná kuchyň
 • dílny
 • čítárna

Škola se účastní a pořádá

 • atletický trojboj „Vánoční laťka“
 • okresní kolo Poháru Českého rozhlasu
 • soutěž mladých cyklistů
 • recitační soutěže
 • matematické soutěže
 • olympiády v jazyce českém a anglickém
 • výjezdy žáků do zahraničí (Londýn, Vídeň, Krakov)
 • atletické soustředění
 • lyžařské kurzy
Nacházíte se zde: Úvod