Nacházíte se zde: Úvod

Zápis do 1. tříd

Ve dnech 8. a 9. 4. 2019 (od 14 do 17 hodin) se bude konat zápis do 1. tříd.

Plánujeme otevřít 2 třídy. V obou třídách bude probíhat povinná výuka angličtiny.

Dále budeme otevírat přípravnou třídu pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Kapacita třídy je maximálně 15 dětí. Je určena dětem jak s odkladem školní docházky, tak v posledním roce před zahájením školní docházky.

Kritéria pro přijetí na ZŠ Smetanův okruh 4, Krnov:

1) žáci ze spádového obvodu,
2) žáci přijatí v minulém školním roce, kteří jsou po odkladu,
3) žáci, kteří mají sourozence na naší škole,
4) žáci z jiných obvodů dle kapacity školy – z hlediska kapacity máme volná místa pro zájemce o kvalitní výuku angličtiny a sportu.

Zveme Vás na den otevřených dveří!

Ve středu 20. 3. 2019 od 8.00 do 16.30 hodin si mohou budoucí prvňáčci prohlédnout naši školu!

Pojďte s námi do školy [PDF]

Vybavenost školy

 • 2 tělocvičny s krytým doskočištěm pro skok daleký
 • běžecká dráha 50m
 • 2 počítačové učebny
 • hudebna
 • cvičná kuchyň
 • dílny
 • čítárna

Škola se účastní a pořádá

 • atletický trojboj „Vánoční laťka“
 • okresní kolo Poháru Českého rozhlasu
 • soutěž mladých cyklistů
 • recitační soutěže
 • matematické soutěže
 • olympiády v jazyce českém a anglickém
 • výjezdy žáků do zahraničí (Londýn, Vídeň, Krakov)
 • atletické soustředění
 • lyžařské kurzy
Nacházíte se zde: Úvod