Nacházíte se zde: Úvod

Škola začíná

Milí žáci, vážení rodiče,

v pondělí 4. září v 8.00 hodin začíná nový školní rok 2017/2018. Jako každoročně se první den přivítáme, a to od 8 do 9 hodin. Není nutné si s sebou brát žádné školní věci ani přezůvky. Od 9 do 15 hodin bude v provozu školní družina. Další dny již od 6.00 hodin do 7. 40 hodin (ranní družina), odpoledne od 11.40 do 17.00 hodin, v pátek do 16.00 hodin. Z důvodu rekonstrukce školního dvora se bude do školy vstupovat z parku, hlavním vchodem!

Co jsme pro vás nového nachystali. Nadále pokračujeme v podporování sportu, zdravého pohybu dětí a jazykového vzdělávání (od 1. třídy výuka angličtiny).

Dále máme pro vás pestrou nabídku kroužků a nepovinných předmětů.

Nadále pokračuje inkluzvní projekt zaměřený na doučování žáků.

Rozpis prázdnin dle MŠMT naleznete v odkaze „Organizace školního roku“.

Připomínám rodičům i žákům, kteří mají zájem o stravování ve Školní jídelně na náměstí Hrdinů, aby se přihlásili ke stravování již v posledním srpnovém týdnu. Strávníci si musí zakoupit čip ke stravování (100,-Kč).

Ředitelské volno

Ředitel školy uděluje dne 29. 9. 2017 podle zák. 472/2011Sb.§24 odst. 2 ředitelské volno.

V tento den bude z organizačních důvodů škola pro žáky uzavřena.

V tento den nebudou mít žáci naší školy zajištěn oběd ve Školní jídelně, nám. Hrdinů.

Mgr. Petr Juřina, ředitel školy

Vítá vás Základní škola Krnov - Škola pro sport a výuku jazyků

Škola se nachází v centru města, je dostupná dojíždějícím žákům. Leží v pěkném prostředí zrekonstruovaného parku na Smetanově okruhu. Již více než 40 let zůstává škola věrná svému zaměření na sport, především atletiku. Pohybové aktivity podporujeme u dětí od útlého věku. Do výuky jsme zařadili nepovinné předměty již od 1. třídy (pohybové hry, sportovní výchovu, sportovní aktivity, gymnastiku, dopravní výchovu). Kromě sportu se zaměřujeme na rozvoj dětí i v oblasti jazykové, angličtinu vyučujeme od 1. třídy, další cizí jazyk od 7. třídy, žáci si volí buď němčinu, nebo ruštinu.

Školní družina je v provozu od 6.00 do 17.00 hodin, oddělení mají samostatné herny. V rámci školní družiny si děti vybírají z pestré nabídky zájmových kroužků.

Přípravná třída- pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí je umístěná na detašovaném pracovišti nám. Míru 13. O děti se stará 1 učitelka a 1 asistent pedagoga.

Známí absolventi naší školy:


Jana Bernášková
(herečka)


Marek Kaleta - Revolta
(zpěvák)


Libor Žilka
(reprezentant ČR)


Marek Lukáš
(desetibojař)

Vybavenost školy

 • 2 tělocvičny s krytým doskočištěm pro skok daleký
 • běžecká dráha 50m
 • 2 počítačové učebny
 • hudebna
 • cvičná kuchyň
 • dílny
 • čítárna

Škola se účastní a pořádá

 • atletický trojboj „Vánoční laťka“
 • okresní kolo Poháru Českého rozhlasu
 • soutěž mladých cyklistů
 • recitační soutěže
 • matematické soutěže
 • olympiády v jazyce českém a anglickém
 • výjezdy žáků do zahraničí (Londýn, Vídeň, Krakov)
 • atletické soustředění
 • lyžařské kurzy
Nacházíte se zde: Úvod