Nacházíte se zde: Úvod

Oddíl Atletika Krnov pořádá sbírku pro děti, které s námi běhat nemohou viz. aktuality!!!

Zvítězili jsme v Evropském finále Dopravní soutěže mladých cyklistů!

Žáci Základní školy Smetanův okruh 4 v Krnově ve složení Hana Stuchlíková, Jaroslav Strýček, Silvie Vojáčková a Richard Vojtek pod vedením Mgr. Moniky Hajdové ve dnech 12. – 15. září reprezentovali Českou republiku na Evropském finále dopravní soutěže mladých cyklistů v Ženevě.

Tato soutěž se pořádá pravidelně od roku 1986 a zúčastňují se jí nejlepší dva chlapci a nejlepší dvě dívky ve věku od deseti do dvanácti let z dvaceti pěti evropských zemí. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 22 zemí.

Děti plnily v průběhu celého dne obtížné úkoly a prokazovaly své znalosti z pravidel silničního provozu, správného chování cyklisty, správné výbavy a technického složení jízdního kola, ale také dovednosti potřebné k bezpečnému ovládání jízdního kola a účasti v silničním provozu.

Všechna družstva byla výborně připravena a bojovala o co nejlepší umístění. Soutěži předcházela tvrdá a náročná příprava. Žáci se poctivě trénovali a v průběhu soutěže tvořili soudržný tým, který se po celou dobu vzájemně podporoval. Konkurence byla velká a boj o medailové umístění náročný.

Naši žáci se však nezalekli a již od první chvíle byli rozhodnuti získat co nejlepší umístění. Po celodenním vyčerpávajícím boji se dětem z Krnova podařilo pro Českou republiku vybojovat první místo.

V dalších dnech měli potom děti možnost si prohlédnou památky Švýcarska, město Ženevu a navštívit švýcarskou čokoládovnu.

https://twitter.com/FIARegionI

https://www.uamk.cz/aktuality/2597-uamk-zvitezil-v-soutezi-etec

Informace o naší škole

Škola se nachází v centru města, je dostupná dojíždějícím žákům. Leží v pěkném prostředí zrekonstruovaného parku na Smetanově okruhu.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu 4/2016 „Škola pro sport a výuku jazyků“ (platnost od 1. 9. 2016). Od sedmého ročníku pokračujeme v povinné výuce dalšího cizího jazyka (ruština nebo němčina). Škola si klade za cíl nadále podporovat žáky ve sportu a také v jazycích – od první třídy vyučujeme angličtinu. Nabízíme žákům rozvoj i v jiných oblastech, např. v rámci volitelného předmětu se vyučuje psaní na počítačové klávesnici, dopravní výchova, v nižších ročnících je největší zájem o pohybové hry.

Škola je zapojena do projektu „Společný rozvoj inkluze v Krnově“, to znamená, že nadále se mohou žáci přihlásit na doučování!

Rozpis prázdnin dle MŠMT naleznete v odkaze „Organizace školního roku“.

Vybavenost školy

 • 2 tělocvičny s krytým doskočištěm pro skok daleký
 • běžecká dráha 50m
 • 2 počítačové učebny
 • hudebna
 • cvičná kuchyň
 • dílny
 • čítárna

Škola se účastní a pořádá

 • atletický trojboj „Vánoční laťka“
 • okresní kolo Poháru Českého rozhlasu
 • soutěž mladých cyklistů
 • recitační soutěže
 • matematické soutěže
 • olympiády v jazyce českém a anglickém
 • výjezdy žáků do zahraničí (Londýn, Vídeň, Krakov)
 • atletické soustředění
 • lyžařské kurzy
Nacházíte se zde: Úvod