Nacházíte se zde: Úvod

Sdělení žákům a rodičům

Od 1. 11. 2017 bude v provozu školní dvůr. Žáci budou vstupovat do šaten 1. a 2. stupně přes dvůr. Návštěvy budou využívat prostřední vchod ze dvora, kde je nainstalován elektronický vrátný! Hlavní vchod do budovy bude uzavřen.

Vítá vás Základní škola Krnov - Škola pro sport a výuku jazyků

Škola se nachází v centru města, je dostupná dojíždějícím žákům. Leží v pěkném prostředí zrekonstruovaného parku na Smetanově okruhu. Již více než 40 let zůstává škola věrná svému zaměření na sport, především atletiku. Pohybové aktivity podporujeme u dětí od útlého věku. Do výuky jsme zařadili nepovinné předměty již od 1. třídy (pohybové hry, sportovní výchovu, sportovní aktivity, gymnastiku, dopravní výchovu). Kromě sportu se zaměřujeme na rozvoj dětí i v oblasti jazykové, angličtinu vyučujeme od 1. třídy, další cizí jazyk od 7. třídy, žáci si volí buď němčinu, nebo ruštinu.

Školní družina je v provozu od 6.00 do 17.00 hodin, oddělení mají samostatné herny. V rámci školní družiny si děti vybírají z pestré nabídky zájmových kroužků.

Přípravná třída - pro děti s odkladem školní docházky je umístěna v budově školy. O děti se stará 1 učitelka a 1 asistent pedagoga.

Známí absolventi naší školy:


Jana Bernášková
(herečka)


Marek Kaleta - Revolta
(zpěvák)


Libor Žilka
(reprezentant ČR)


Marek Lukáš
(desetibojař)

Vybavenost školy

 • 2 tělocvičny s krytým doskočištěm pro skok daleký
 • běžecká dráha 50m
 • 2 počítačové učebny
 • hudebna
 • cvičná kuchyň
 • dílny
 • čítárna

Škola se účastní a pořádá

 • atletický trojboj „Vánoční laťka“
 • okresní kolo Poháru Českého rozhlasu
 • soutěž mladých cyklistů
 • recitační soutěže
 • matematické soutěže
 • olympiády v jazyce českém a anglickém
 • výjezdy žáků do zahraničí (Londýn, Vídeň, Krakov)
 • atletické soustředění
 • lyžařské kurzy
Nacházíte se zde: Úvod