Jak na to?

  • každý rodič a žák obdrží při zahájení školní docházky nebo při přestupu přístupové údaje ke vstupu do aplikace Školy online,
  • pokud tyto údaje zapomene, musí kontaktovat administrátora – Mgr. Miroslav Zámarský, a to e-mailem: zamarsky@zs2krnov.cz,
  • do žádosti o vytvoření nových přístupů je nutné napsat jméno zákonného zástupce, jméno žáka a třídu,
  • zákonný zástupce přes své přístupové údaje může sledovat prospěch a chování svého dítěte, a zároveň omlouvá nepřítomnost svého dítěte, také písemně komunikuje s vyučujícími,
  • je nutné, aby žáci i rodiče vstupovali do elektronické žákovské knížky přes vlastní přihlašovací údaje,
  • pokud aplikace oznámí potřebu změny hesla, proveďte sami změnu hesla, jinak se vaše přístupy zablokují.