6:00 – 7:40 provoz ranní školní družiny (vstup do školy nejpozději v 7:20)
7:40 – 8:00 vstup žáků do školy (přes šatny 1. a 2. stupně)
8:00 – 8:45 1. vyučovací hodina
8:45 – 8:55 malá přestávka
8:55 – 9:40 2. vyučovací hodina
9:40 – 10:00 velká přestávka
10:00 – 10:45 3. vyučovací hodina
10:45 – 10:55 malá přestávka
10:55 – 11:40 4. vyučovací hodina
11:40 – 11:50 malá přestávka
11:50 – 12:35 5. vyučovací hodina
12:35 – 12:45 malá přestávka
12:45 – 13:30 6. vyučovací hodina
12:30 – 14:00 přestávka na oběd
14:00 – 15:30 odpolední vyučování (7. a 8. hodina)

Školní družina je v provozu do 17:00 hodin, v pátek do 16:00 hodin (konečná ŠD je denně od 15:00 hodin – dle rozpisu u vchodu do školy).

Škola se uzavírá v 18:00 hodin.