Termín pedagogických rad a třídních schůzek 2023/2024

1. PR 4. 9. 2023
2. PR 2. 10. 2023
3. PR 20. 11. 2023 + třídní schůzky
4. PR 24. 1. 2024 + třídní schůzky
5. PR 22. 4. 2024 + třídní schůzky
6. PR 19. 6. 2024

Třídní schůzky se konají od 15:30 do 18:00 hodin.

Poradní dny

Ředitel školy určuje s platností od 1. 9. 2020 poradní dny pro zákonné zástupce žáků každé pondělí od 14:30 do 15:30 hodin. V tuto dobu budou k zastižení všichni vyučující ve sborovnách nebo v kabinetech.

Rodiče mohou využít tento den ke konzultacím s třídním učitelem nebo s vyučujícími (nejlépe po telefonické domluvě).

Každé první pondělí v měsíci bude pracovní porada od 14:30 do 15:30 hodin ve sborovně. V tuto dobu nebudou konzultace probíhat.