Nacházíte se zde: Úvod

Milí žáci a rodiče!

Škola začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022, uvítání nového školního roku proběhne od 8.00 do 8.45 hodin. Rodiče prvňáčků mohou vstoupit do budovy a zúčastnit se slavnostního zahájení. Také rodiče dětí, které budou navštěvovat PŘÍPRAVNOU TŘÍDU, mohou být přítomni tento den ve třídě. První školní den není nutné se přezouvat!

Provoz školní družiny: 1. 9. od 8.45 do 15.00 hodin. V pátek 2. 9. také do 15.00 hodin.

Těšíme se na vás!

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitel školy uděluje všem žákům naší školy ředitelské volno, a to ve dnech:

29. 9. a 30. 9. 2022 (čtvrtek, pátek)

18. 11. 2022 (pátek)

Škola bude uzavřena, žáci v tyto dny nebudou mít zajištěný oběd ve ŠJ.

Informace o naší škole

Škola se nachází v centru města, je dostupná dojíždějícím žákům. Leží v pěkném prostředí zrekonstruovaného parku na Smetanově okruhu.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu 4/2016 „Škola pro sport a výuku jazyků“ (platnost od 1. 9. 2016). Od sedmého ročníku vyučujeme další cizí jazyk (ruštinu nebo němčinu). Škola si klade za cíl nadále podporovat žáky ve sportu a také v jazycích – od první třídy vyučujeme angličtinu. Nabízíme žákům rozvoj i v jiných oblastech, např. v rámci volitelného předmětu se vyučuje psaní na počítačové klávesnici, ekologický seminář, přírodovědné praktikum, branný seminář, sportovní výchova, konverzace v anglickém jazyce.

Škola je zapojena do projektu „Šablona III“.

Naše škola má školního psychologa: Bc. Natalia Monski je k dispozici každé pondělí, středa a pátek od 8 do 15 hodin.

INDIVIDUÁLNÍ INFORMOVANÝ SOUHLAS K ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA (odkaz ke stažení)

Vybavenost školy

 • 2 tělocvičny s krytým doskočištěm pro skok daleký
 • běžecká dráha 50m
 • 2 počítačové učebny
 • hudebna
 • cvičná kuchyň
 • dílny
 • čítárna

Škola se účastní a pořádá

 • atletický trojboj „Vánoční laťka“
 • okresní kolo Poháru Českého rozhlasu
 • soutěž mladých cyklistů
 • recitační soutěže
 • matematické soutěže
 • olympiády v jazyce českém a anglickém
 • výjezdy žáků do zahraničí (Londýn, Vídeň, Krakov)
 • atletické soustředění
 • lyžařské kurzy
Nacházíte se zde: Úvod