!!!CERTIFIKÁT Z ANGLIČTINY PRO VAŠE DÍTĚ!!!!

Vážení rodiče,

v příštím školním roce (2024/25) nabízí naše škola opět přihlášení dětí k mezinárodně uznávaným Cambridge YLE (Young Learners English) zkouškám, které připravuje Cambridge Assessment English (součást University of Cambridge), a které patří do široké škály zkoušek souhrnně nazývaných Cambridge English Qualifications.

Dělí se na tři úrovně:
Pre-A1 Starters (určeno žákům 3. ročníku), A1 Movers (určeno žákům 4. ročníku) a A2 Flyers (určeno žákům 5. ročníku).

Přihlášené děti absolvují během školního roku přípravný kurz, aby je při testování nic nezaskočilo. Tento kurz bude probíhat 1x týdně přímo ve škole pod vedením aprobovaných učitelek angličtiny, a to ZCELA ZDARMA (včetně zapůjčení učebnic a dalších materiálů).

Chcete-li Vaše dítě přihlásit k YLE zkouškám, vyplňte, prosím, návratku

odkaz: https://www.zs2krnov.cz/wp-content/uploads/2024/06/CERTIFIKAT_Z_ANGLICTINY_-_NAVRATKA.pdf

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na vyučující anglického jazyka:

Mgr. Renáta Benčíková (bencikova@zs2krnov.cz) – 3. ročníky

Mgr. Veronika Chlubná (chlubna@zs2krnov.cz) – 5. ročníky

Ing. Kamila Moravcová (moravcova@zs2krnov.cz) – 4. ročníky

Jsme škola pro sport a výuku jazyků

Proto podporujeme žáky ve sportovních aktivitách.

Učitelé vedou efektivně výuku a poskytují kvalitní výcvik pro rozvoj pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí.

Škola má dostatečné sportovní vybavení a zařízení, které umožňuje žákům zapojit se do sportovních aktivit.

Škola se snaží připravit žáky na budoucí profesní a osobní úspěch

Naším cílem je poskytovat žákům znalosti a dovednosti potřebné k jejich osobnímu rozvoji a k úspěšnému uplatnění ve společnosti.

Škola slouží také jako místo setkávání a interakce mezi žáky, kde se učí spolupracovat, komunikovat a rozvíjet sociální dovednosti.


Škola disponuje:

  • dvěma plně vybavenými tělocvičnami
    (ozvučení, světelné výsledkové tabule, kryté doskočitě pro skok daleký)
    (v odpoledních hodinách jsou tělocvičny k dispozici tělovýchovným složkám a kroužkům)
  • posilovnou
  • ve spolupráci se zřizovatelem je škola zapojena do projektu „Trenéři do škol

Ve výuce jazyků jsme zařadili:

  • povinnou angličtinu již od 1. třídy
  • od 7. třídy si žáci volí další cizí jazyk (němčinu nebo ruštinu)
  • ve třech různých úrovních se žáci mohou připravit k vykonání zkoušky Cambridge Certificate

Aktuality

25 června

Co nás zajímá

Představte si, že jste ve třetí třídě a máte si stoupnout před rodiče, spolužáky, učitele a začít mluvit. I dospělí se často potýkají s trémou při veřejném vystupování, ale naši třeťáci se tohoto úkolu zhostili s neuvěřitelnou odvahou a elánem. V červnu každý z nich odprezentoval svůj projekt na téma, které je zajímalo. A tím to nekončilo! Každý musel také představit svůj vlastní výrobek na dané téma. Práce byla o to zajímavější, že děti pracovaly na po celou dobu práce ve dvojicích, což je učilo respektovat názor druhého, ale také slušně vyjádřit a obhájit svůj vlastní názor. Děti se do toho pustily s nadšením a pečlivostí. Výsledky jejich práce byly úžasné a všichni diváci ocenili jejich snahu a odvahu.

25 června

Workshopy

Během uplynulého školního roku uspořádal parlament školy tři zajímavé workshopy pro žáky, zaměřené na to, co děti baví a co se kolem nich děje zajímavého. Workshopy přinesly nejen nové dovednosti, ale také cenné životní zkušenosti a nový pohled na různé oblasti. První workshop vedla druhá vicemiss České republiky2020, bývalá žačka naší školy Kateřina Šimonková, která se zaměřila na kurz denního líčení a sdílela fascinující zážitky ze svých cest po světě. Žáci se dozvěděli, s čím se musela jako 14letá dívka vypořádat na cestě na Taiwan a mnoho dalšího. Na jaře nás navštívil krnovský zpěvák Stanislav Berkovec alias Stany, rovněž bývalý žák naší školy, jenž se kromě zpěvu věnuje také řeckořímským zápasům. Tento workshop spojil hudbu a sport, přičemž Stany sdílel své zkušenosti z obou oblastí. V létě jsme přivítali současnou mistryni České republiky v boxu a třetí na mistroství Evropy Katrin Ivanovovou, také bývalou žačku naší školy. Ta pověděla, co obnáší život boxera, co díky tomuto sportu objevila a zažívá. Tento workshop ukázal dětem, jaké jsou výzvy a radosti života profesionálního sportovce. Tyto workshopy byly nejen inspirativní, ale také motivovaly žáky k objevování nových zájmů a rozvíjení svých schopností. Příští rok se mohou naši spolužáci těšit na další zajímavé akce, které jim opět nabídnou nový pohled na svět kolem nich.