Vážení rodiče v sekci úřední deska/zápis naleznete registrační čísla žáků přijatých ke studiu.

Jsme škola pro sport a výuku jazyků

Proto podporujeme žáky ve sportovních aktivitách.

Učitelé vedou efektivně výuku a poskytují kvalitní výcvik pro rozvoj pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí.

Škola má dostatečné sportovní vybavení a zařízení, které umožňuje žákům zapojit se do sportovních aktivit.

Škola se snaží připravit žáky na budoucí profesní a osobní úspěch

Naším cílem je poskytovat žákům znalosti a dovednosti potřebné k jejich osobnímu rozvoji a k úspěšnému uplatnění ve společnosti.

Škola slouží také jako místo setkávání a interakce mezi žáky, kde se učí spolupracovat, komunikovat a rozvíjet sociální dovednosti.


Škola disponuje:

  • dvěma plně vybavenými tělocvičnami
    (ozvučení, světelné výsledkové tabule, kryté doskočitě pro skok daleký)
    (v odpoledních hodinách jsou tělocvičny k dispozici tělovýchovným složkám a kroužkům)
  • posilovnou
  • ve spolupráci se zřizovatelem je škola zapojena do projektu „Trenéři do škol

Ve výuce jazyků jsme zařadili:

  • povinnou angličtinu již od 1. třídy
  • od 7. třídy si žáci volí další cizí jazyk (němčinu nebo ruštinu)
  • ve třech různých úrovních se žáci mohou připravit k vykonání zkoušky Cambridge Certificate

Aktuality

Každý rok se žáci naší školy od druhé do páté třídy těší na jedinečné zážitky z výchovných koncertů, které pořádá Základní umělecká škola. Tato událost není jen o poslechu hudby, ale o skutečné interakci s hudebními nástroji a atmosférou koncertní síně. Pro naše žáky je účast na těchto koncertech skvělou příležitostí k poznání různých hudebních žánrů a nástrojů. Každý koncert je pro ně novým dobrodružstvím do světa tónů a melodií.