Jsme škola pro sport a výuku jazyků

Proto podporujeme žáky ve sportovních aktivitách.

Učitelé vedou efektivně výuku a poskytují kvalitní výcvik pro rozvoj pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí.

Škola má dostatečné sportovní vybavení a zařízení, které umožňuje žákům zapojit se do sportovních aktivit.

Škola se snaží připravit žáky na budoucí profesní a osobní úspěch

Naším cílem je poskytovat žákům znalosti a dovednosti potřebné k jejich osobnímu rozvoji a k úspěšnému uplatnění ve společnosti.

Škola slouží také jako místo setkávání a interakce mezi žáky, kde se učí spolupracovat, komunikovat a rozvíjet sociální dovednosti.


Škola disponuje:

  • dvěma plně vybavenými tělocvičnami
    (ozvučení, světelné výsledkové tabule, kryté doskočitě pro skok daleký)
    (v odpoledních hodinách jsou tělocvičny k dispozici tělovýchovným složkám a kroužkům)
  • posilovnou
  • ve spolupráci se zřizovatelem je škola zapojena do projektu „Trenéři do škol

Ve výuce jazyků jsme zařadili:

  • povinnou angličtinu již od 1. třídy
  • od 7. třídy si žáci volí další cizí jazyk (němčinu nebo ruštinu)
  • ve třech různých úrovních se žáci mohou připravit k vykonání zkoušky Cambridge Certificate

Aktuality

Mistrovství ČR ve zpracování textů 2024 Ve dnech 29. a 30. ledna 2024 proběhlo krajské kolo soutěže Mistrovství republiky ve zpracování textů. Matyas Adam, René Winkler Žáci ZŠ Smetanův okruh 4, Krnov reprezentovali školu ve dvou disciplínách – opis textu a korektura textu. Do krajského kola bylo nominováno dvanáct žáků: Melcr Tomáš, Bystrianská Tereza, Buchl…

V úterý 13. února se žáci prvního i druhého stupně vydali do krnovského divadla, kde v rámci výuky angličtiny zhlédli činoherní anglicko-české představení zlínského souboru. Žáci sedmých, osmých a devátých tříd se snažili porozumět anglicky mluveným dialogům a pochopit příběh nazvaný „Peter Black 2“. Pro děti z třetích, čtvrtých a pátých ročníků byla připravena pohádka…