Nacházíte se zde: Úvod

Naše škola se zapojí do akce/kampaně Do školy po svých, která bude zahájena v rámci Evropského týdne mobility - ve čtvrtek 16. září 2021.

Oznámení rodičům

Ředitel školy uděluje dne 27. 9. 2021 (pondělí) podle zák. 472/2011Sb.§24 odst. 2 ředitelské volno.

V tento den bude z organizačních důvodů škola pro žáky uzavřena.

V tento den nebudou mít žáci naší školy zajištěn oběd ve Školní jídelně, nám. Hrdinů.

Aktuální informace (covid-19)

Škola začíná ve středu 1. 9. 2021, v 8.00 hodin. Z důvodu rekonstrukce chodby v přízemí, budou žáci vstupovat do školy přes šatny 1. a 2. stupně. Rodiče prvňáčků mohou vstoupit do budovy a zúčastnit se slavnostního zahájení. Také rodiče dětí, které budou navštěvovat PŘÍPRAVNOU TŘÍDU, mohou být přítomni tento den ve třídě. První školní den není nutné se přezouvat!

Testování žáků: žáci 2. – 9. tříd se budou testovat 1. 9., žáci 1. tříd a PT se budou testovat až 2. 9. Další termíny preventivního testování jsou stanoveny na 6. a 9. září.

Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali covid 19 a neuběhlo 180 dnů od prodělání této nemoci, nebo jsou plně očkovaní, nebo se prokáží negativním výsledkem testu z odběrového místa.

Provoz školní družiny: 1. 9. od 8.45 do 15.00 hodin. Další dny již od 6.00 do 16.00 hodin.

Zájemci o stravování ve ŠJ se musí elektronicky přihlásit!

V případě dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Petra Juřinu, e-mail: jurina@zs2krnov.cz

Informace o naší škole

Škola se nachází v centru města, je dostupná dojíždějícím žákům. Leží v pěkném prostředí zrekonstruovaného parku na Smetanově okruhu.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu 4/2016 „Škola pro sport a výuku jazyků“ (platnost od 1. 9. 2016). Od sedmého ročníku pokračujeme v povinné výuce dalšího cizího jazyka (ruština nebo němčina). Škola si klade za cíl nadále podporovat žáky ve sportu a také v jazycích – od první třídy vyučujeme angličtinu. Nabízíme žákům rozvoj i v jiných oblastech, např. v rámci volitelného předmětu se vyučuje psaní na počítačové klávesnici, dopravní výchova, v nižších ročnících je největší zájem o pohybové hry.

Škola je zapojena do projektu „Společný rozvoj inkluze v Krnově“, to znamená, že nadále se mohou žáci přihlásit na doučování!

Škola je zapojena do projektu „Šablona III“.

Vybavenost školy

 • 2 tělocvičny s krytým doskočištěm pro skok daleký
 • běžecká dráha 50m
 • 2 počítačové učebny
 • hudebna
 • cvičná kuchyň
 • dílny
 • čítárna

Škola se účastní a pořádá

 • atletický trojboj „Vánoční laťka“
 • okresní kolo Poháru Českého rozhlasu
 • soutěž mladých cyklistů
 • recitační soutěže
 • matematické soutěže
 • olympiády v jazyce českém a anglickém
 • výjezdy žáků do zahraničí (Londýn, Vídeň, Krakov)
 • atletické soustředění
 • lyžařské kurzy
Nacházíte se zde: Úvod