Vedení školy

Mgr. Juřina Petr ředitel školy
Mgr. Zámarská Jiřina zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně

Třídní učitelé

Mgr. Bachová Markéta 1.a
Mgr. Miturová Hana 1.b
Mgr. Tichovová Michaela 2.a
Mgr. Hrtusová Radka 2.b
Mgr. Kašpaříková Ludmila 3.a
Mgr. Kozarová Irena 3.b
Mgr. Hlaváčková Jana 4.a
Mgr. Haraštová Dagmar 4.b
Mgr. Fridelová Lenka 4.c
Mgr. Zatloukalová Jana 5.a
Mgr. Chlubná Veronika 5.b
Mgr. Zezulová Žaneta 6.a
Ing. Krasula Jan 6.b
Mgr. Kotlárová Petra 7.a
Mgr. Juříčková Renáta 7.b
Mgr. Keclíková Jitka 8.a
Mgr. Hajdová Monika 8.b
Mgr. Mamulová Irini 9.a
Mgr. Malohlavová Markéta 9.b

Netřídní učitelé

Mgr. Benčíková renáta
Mgr. Ifandisová Nathalia
Ing. Moravcová Kamila
Mgr. Potůček Roman
Mgr. Procházková Ivana
Mgr. Rašková Drahomíra
Sztuková Martina
Mgr. Vinzenzová Gabriela
Mgr. Zámarský Miroslav

Přípravná třída

Mgr. Balintová Kateřina

Vychovatelky

Boháčová Petra
Polášková Jana
Sedláčková Lenka
Šupáková Danuše

Asistenti pedagoga

Čechová Renáta
Heglasová Kamila
Heinzká Jana
Mgr. Hutečková Martina
Mgr. Kenisová Lucie
Kučerková Jana
Malinová Anna
Bc. Menzelová Lucie
Mroščáková Gabriela
Šimková Hana
Šrubařová Diana Maria
Žáková Dominika

Nepedagogičtí pracovníci

Dydowiczová Agáta ekonomka
Bajáková Anna hospodářka
Cabáková Leona
Juřinová Světlana uklízečka
Suchomelová Pavlína uklízečka
Vaculová Jana uklízečka
Všetičková Irena uklízečka
Schindler Tomáš školník