V pondělí 11. března se na 2. stupni konalo školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – žáci 6. a 7. ročníku v první kategorii a 8. a 9. ročníku v kategorii druhé.

Musíme ocenit všechny soutěžící, nejen jejich výběr básnických a prozaických textů, ale i samotnou vzornou přípravu na soutěž. Výkony všech zúčastněných žáků v obou kategoriích předčily veškerá očekávání. Porota složená z vyučujících českého jazyka to tím pádem neměla vůbec jednoduché.

A jak vše nakonec dopadlo?

V první kategorii se na 3. místě umístila Sofie Melcrová ze 7. B, na 2. místě Anna Rozsívalová z 6. B a 1. místo obsadila Dita Ligurská z 6. A

Ve druhé kategorii se na 3. místě umístil Tim Medřický z 8. B, na 2. místě Martin Špiller z 8. A

a 1. místo obsadila Anna Moravcová z 9. B

Gratulujeme!

Žáci na prvních dvou místech v obou kategoriích postupují do okresního kola, které proběhne začátkem dubna.