Ve čtvrtek 7. března se dva žáci naší školy zúčastnili okresního kola anglické olympiády. Za první kategorii nás reprezentovala Elizabet Široká ze 7. B, která ze všech soutěžících zvládla nejlépe gramatický a poslechový test. Po ústní části, kde je potřeba konverzovat s porotou na vylosované téma, nakonec obsadila 6. místo.

Ve druhé kategorii bojoval za naši školu Martin Špiller z 8. A. Ten se také písemné i mluvené části zhostil výborně a ve velké konkurenci obsadil 5. místo. Oběma žákům děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k pěkným výsledkům.