Dne 31. ledna 2024 měly děti ze 4.A možnost najíst si své vysvědčení, když splní úkoly z únikové hry. Správné vyřešení únikovky dovedlo každé dítě ke QR kódu. Po jeho načtení zjistily, kde najdou

pololetní vysvědčení. Všem se podařilo únikovku vyřešit . A najít si své vysvědčení. Po zdárném nalezení jednotlivých vysvědčení proběhla ve třídě malá oslava. Třídní učitelka Jana Hlaváčková