Nacházíte se zde: Úvod » Úvod

Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 17. a 18. 4. 2023, od 14 do 17 hodin. Budeme otevírat 2 první třídy a přípravnou třídu.

Pořádáme den otevřených dveří! 29. 3. přivítáme od 9 do 12 hodin budoucí prvňáčky z MŠ, odpoledne do 15 hodin je škola otevřená pro veřejnost.

I letos jsme se rozhodli pořádat letní příměstský tábor!!! (více zde) - již plně obsazen!!!

Škola je zapojená do aktivity Národního plánu doučování (leden – červen 2023).

Škola je zapojena do projektu „Šablona I – Jan Amos Komenský“.

Informace o naší škole

Škola se nachází v centru města, je dostupná dojíždějícím žákům. Leží v pěkném prostředí zrekonstruovaného parku na Smetanově okruhu.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu 4/2016 „Škola pro sport a výuku jazyků“ (platnost od 1. 9. 2016). Od sedmého ročníku vyučujeme další cizí jazyk (ruštinu nebo němčinu). Škola si klade za cíl nadále podporovat žáky ve sportu a také v jazycích – od první třídy vyučujeme angličtinu. Nabízíme žákům rozvoj i v jiných oblastech, např. v rámci volitelného předmětu se vyučuje psaní na počítačové klávesnici, ekologický seminář, přírodovědné praktikum, branný seminář, sportovní výchova, konverzace v anglickém jazyce.

Škola je zapojena do projektu „Šablona III“.

Naše škola má školního psychologa: Bc. Natalia Monski je k dispozici každé pondělí, středa a pátek od 8 do 15 hodin.

INDIVIDUÁLNÍ INFORMOVANÝ SOUHLAS K ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA (odkaz ke stažení)

Vybavenost školy

 • 2 tělocvičny s krytým doskočištěm pro skok daleký
 • běžecká dráha 50m
 • 2 počítačové učebny
 • hudebna
 • cvičná kuchyň
 • dílny
 • čítárna

Škola se účastní a pořádá

 • atletický trojboj „Vánoční laťka“
 • okresní kolo Poháru Českého rozhlasu
 • soutěž mladých cyklistů
 • recitační soutěže
 • matematické soutěže
 • olympiády v jazyce českém a anglickém
 • výjezdy žáků do zahraničí (Londýn, Vídeň, Krakov)
 • atletické soustředění
 • lyžařské kurzy
Nacházíte se zde: Úvod » Úvod