Nacházíte se zde: Úvod » O škole » Poradní dny

Poradní dny

Ředitel školy určuje s platností od 1. 9. 2020 poradní dny pro zákonné zástupce žáků každé pondělí od 14.30 do 15.30 hodin. V tuto dobu budou k zastižení všichni vyučující ve sborovnách nebo v kabinetech.

Rodiče mohou využít tento den ke konzultacím s třídním učitelem nebo s vyučujícími (nejlépe po telefonické domluvě).

Každé první pondělí v měsíci bude pracovní porada od 14.30 do 15.30 hodin ve sborovně. V tuto dobu nebudou konzultace probíhat.

Nacházíte se zde: Úvod » O škole » Poradní dny