Nacházíte se zde: Úvod » Aktuality

Blog:

Úspěšná reprezentace v mezinárodní soutěži

V sobotu 21. 11. a v úterý 24. 11. 2020 proběhla mezinárodní soutěž ZAV-100 v psaní na počítačové klávesnici.

Soutěž se konala ve spolupráci s Mezinárodní federací pro zpracování informací. Probíhala on-line ve čtyřech kategoriích (kategorie „děti“ do 12 let, kategorie „žáci“ do 16 let, kategorie „junioři“ do 20 let a kategorie „senioři“ nad 21 let).

Žáci z mnoha zemí měřili své síly v minutových opisech. Všichni závodníci psali současně a výsledky se živě promítaly. Čeští závodníci dosáhli skvělých výkonů. I žáci naší školy dosáhli výborných umístění. Obzvláště v nejmladší kategorii, kde se všichni čtyři naši zástupci umístili mezi dvaceti nejlepšími.

Nejlepšího umístění dosáhl žák nejmladší kategorie Matyas Adam, který svým excelentním výkonem vybojoval 4. místo.

Linda Sztuková obsadila svým vynikajícím výkonem 14. místo, Anna Moravcová 17. místo a Tereza Bystrianská 18. místo.

Children (0-12)
4. Adam Matyas, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 309.0
14. Sztuková Linda, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 162.4
17. Moravcová Anna, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 145.9
18. Bystrianská Tereza, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 139.1

Nejlepší výkony v kategorii žáků podali Jaroslav Juříček, který obsadil ve velké konkurenci 47. místo a František Štrbík s umístěním na 91. místě.

Pupils (13 - 16)
47. Juříček Jaroslav, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 323.0
91. Štrbík František, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 276.2
116. Suchomel Ondřej, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 260.7
138. Vojáček Lukáš, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 246.0
173. Pecha Ondřej, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 225.9
193. Rychlíková Simona, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 214.7
198. Tyleček Šimon, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 213.0
202. Hais Jaroslav, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 211.7
212. Lukeš Matěj, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 205.0
227. Minarčík Michal, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 198.0
231. Porubský Lukáš, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 195.5
260. Nečesaná Viktorie, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 176.0
264. Urbášek Dominik, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 170.1
276. Lačňák Martin, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 163.2
278. Hauserová Anna, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 160.6
282. Mamulová Natálie, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 155.8
286. Zapletal Viktor, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 151.9
303. Ivanovová Katrin, Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 Krnov, CZ 131.3

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy v tak prestižní soutěži.🍀

Mgr. Hajdová Monika

Datum: 28.11.2020 17:18:22

Autor: Administrator

Komentáře: 0

Kategorie: Dění ve škole

Všechny kategorie

Komentáře:

* žádné komentáře

Přidat komentář:

Škola bez mobilů

Milí rodiče,

již delší dobu zvažujeme, jak se postavit k problematice používání mobilních telefonů ve škole. Na jedné straně chápeme, že mobil je běžnou součástí života a v mnoha tísňových situacích může být jediným prostředkem komunikace, na straně druhé víme, že žáci tímto způsobem většinou nejen že mobil nepoužívají, ale ani použít neumí. Rodiče se jim často nedovolají, neodpovídají na SMS apod. Používají jej téměř výhradně ke vzájemné komunikaci přes sociální sítě (Facebook, Snapchat, Instagram apod.) a prohlížení mediálního obsahu (Youtube, Stream, filmy online..). Přibývá rapidně případů, kdy se děti navzájem uráží, vydírají, vyhrožují si na sociálních sítích (často lze toto chování označit jako kyberšikanu). Také si natáčí sebe navzájem, ale i své učitele v různých situacích, a tato videa publikují s jasným úmyslem druhého člověka zesměšnit, nebo jej nějak poškodit. Toto chování je již za hranicí zákona o ochraně osobních údajů, nehledě na silné narušení mezilidských vztahů.

Dopady takového užívání mobilů jsou jasně zřetelné. Vzniká celý nový „mentální prostor“ - vrstva virtuální reality, ze které se děti samy nedokážou dostat zpět do každodenní reality, a co je horší, ztrácejí schopnost rozlišovat mezi skutečností a fikcí, schopnost přímé komunikace „tváří v tvář“, schopnost navazovat běžné mezilidské vztahy, schopnost vyhodnotit si reálné nebezpečí, schopnost vcítit se do druhého člověka. Nedokážou rozpoznat negativní morální dopad mediálního obsahu na své prožívání (sledují např. velmi obscénní horory a poté prožívají úzkosti a záchvaty paniky, o obsahu se sexuální tematikou ani nemluvě). To vše směřuje jednoznačně proti zdravému duševnímu vývoji člověka.

Po zvážení všech pozitiv a negativ takového užití mobilních telefonů jsme se rozhodli k poměrně radikálnímu kroku: užívání mobilních telefonů v době vyučování (tedy od začátku první vyučovací hodiny po konec poslední vyučovací hodiny, obvykle od 8.00 do 13.30, a do ukončení odpolední výuky) bude v naší škole striktně zakázáno. Krizové situace budou žáci řešit upozorněním učitele, který zajistí odpovídající řešení (od nutného telefonního kontaktu rodiče, až po přivolání např. záchranné služby). Ve škole je vždy dost dospělých osob, které lze na vzniklé nebezpečí upozornit.

Předpokládáme, že tento krok vyvolá vlnu odporu i úlevy – záleží, jaký vztah k této problematice rodiče zaujmou. Chceme Vás ujistit, že ani pro nás toto rozhodnutí nebylo jednoduché. Uvědomujeme si praktická omezení, která tento zákaz přinese, nicméně jejich váha je ve srovnání s patologickým vlivem nezdravé komunikace zanedbatelná. Je pravda, že takto bude vaše dítě po dobu vyučování na mobilu nedostupné. Vždy však budete mít možnost předat nutný vzkaz dítěti prostřednictvím standardního kontaktu se školou (telefon do kanceláře školy).

Proč ta přísnost? Protože závažnost narušení zdravého vývoje a klimatu školy je nečekaně vysoká. A nejde jen o běžné „řeči“ na Facebooku. Zkušenost ukazuje, že rodiče ani učitelé nemají v podstatě šanci ovlivnit obsah, který dítě na mobilu konzumuje. Chybí jim k tomu patřičné znalosti, technická zdatnost, čas, někdy i ochota a vůle. Děti nemají zábrany (není divu, teprve si vytvářejí hranice svého prožívání a chování) a nezastaví se ani před drsnými věcmi, jako je brutální verbální šikana, vyhrožování násilím, navádění ke kriminální činnosti, a dokonce nabádání k sebepoškozování a sebevraždě. Tyto věci opravdu do vzdělávání nepatří a jedinou cestou, jak jim zamezit, je vrátit pozornost dětí tam, kam patří: od displejů k reálné komunikaci s živými a skutečnými lidmi, ke schopnosti řešit vzájemné konflikty a budovat mezilidské vztahy.

Byli bychom proto rádi, abyste naše rozhodnutí nebrali jako omezení a zákaz, ale příležitost k nasměrování Vašich dětí ke zdravému vývoji. Úkolem nás pedagogů není v prvé řadě výchova, ale vzdělávání. Jsme vázaní zákonem naučit Vaše děti šest základních věcí pro život (tzv. klíčové kompetence): učit se (včetně osvojení čtení, psaní, počítání), řešit problémy, komunikovat, zvládat vztahy (sociální a personální rozměr), zapojit se do společnosti (občanství) a zvládnout jednou svoji práci. Užívání mobilů nám v naplňování těchto cílů přímo brání. Proto jsme se rozhodli je z kultury naší školy prostě vyloučit. Ano, je to věc kultury, pěstování žádoucího klimatu ve škole, modelování nového přístupu k realitě a vzdělávání, nikoliv jen další zákaz.

Děkujeme, že jste dočetli až sem, vážíme si Vašeho úsilí při péči o Vaše děti a doufáme, že pochopíte i Vy nás v tom, že důvody jsou pádné. Jsme ochotni odpovědět na Vaše případné dotazy a vysvětlit Vám podrobněji naše postoje.

Zpracovali jsme dodatek ke školnímu řádu, předložili jsme ho ke schválení Školské radě (schváleno dne 19. 3. 2018).

Dodatek bude projednán na pedagogické radě dne 23. 4. 2018.

Účinnost tohoto dodatku je stanovena na 1. 5. 2018.

Nacházíte se zde: Úvod » Aktuality