Nacházíte se zde: Úvod » Aktuality

Blog:

Mezinárodní soutěž Intersteno

V termínu od 14. dubna do 1. června 2020 se konala mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO. Soutěžící byli rozděleni do dvou věkových kategorií. Kategorie dětí do 12 let (žáci třetích až šestých tříd) a kategorie žáků od 13 – 16 let. Soutěžit mohli v mateřském jazyce nebo ve vícejazyčné soutěži, kde je možnost opisovat texty až v 17 cizích jazycích.

Naši žáci se zúčastnili vícejazyčné soutěže, přičemž absolvovali desetiminutový opis v českém jazyce a jazyce anglickém.

Podmínky pro úspěšné zařazení do výsledkové listiny a získání certifikátu byly velmi náročné. V mladší kategorii musely děti splnit limit 150 úhozů za jednu minutu při chybovosti do 1% a kategorie starších žáků musela napsat za minutu 180 úhozů při chybovosti také do 1%.

Ve věkové kategorii dětí do 12 let byli nominováni čtyři žáci. Žáci čtvrté třídy Matyas Adam, který obsadil vynikající 4. místo se 174 čistými úhozy za minutu, Linda Stachová (12. místo), žákyně páté třídy Anna Moravcová (11. místo) a žák šesté třídy Šimon Machula (16. místo).

Ve věkové kategorii žáků 13 – 16 let bylo nominováno 21 žáků. Šesté třídy reprezentovali Matěj Lukeš (312. místo), Natálie Mamulová (244. místo), Viktor Zapletal (249. místo), sedmé třídy Anna Hauserová (262. místo), Ondřej Suchomel (243. místo), osmé třídy Jaroslav Hais (250. místo), Jaroslav Juříček (50. místo), Katrin Ivanovová (232. místo), Viktorie Nečesaná (274. místo), Simona Rychlíková (214. místo), Dominik Urbášek (304. místo), Veronika Vargová (228. místo), Lukáš Vojáček (282. místo), Michal Minarčík (257. místo), Ondřej Pecha (233. místo), Lukáš Porubský (266. místo), Šimon Tyleček (309. místo), František Štrbík (67. místo) a deváté třídy Matyáš Ruprecht (48. místo).

Žáci, kteří vyhověli náročným požadavkům soutěže a splnili náročné limity, obdrží diplomy světové organizace Intersteno.

Matyas Adam: 4. místo (174 čistých úhozů za minutu v Jč, 169 v Aj)

Matyáš Ruprecht: 48. místo (251 č. ú v Jč, 220 v Aj)

Jaroslav Juříček: 50. místo (246 č. ú v Jč, 240 v Aj)

František Štrbík: 67. místo (206 č. ú v Jč, 190 v Aj)

Pro zajímavost: Školy registrované v tomto roce do soutěže - ČR, SR, Nizozemí, Norsko, Polsko, Turecko, United Kingdom, Nigerie, Luxembursko, Japonsko, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko, Německo, Švýcarsko, Belgie, Rakousko, Argentina, Francie, Španělsko, Nový Zéland, Švédsko, Rusko, Rumunsko a další…

Žákům gratulujeme k úspěšnému zvládnutí soutěže a přejeme mnoho dalších úspěchů😊

Mgr. Hajdová Monika

Datum: 8.6.2020 21:45:44

Autor: Administrator

Komentáře: 0

Kategorie: Dění ve škole

Všechny kategorie

Komentáře:

* žádné komentáře

Přidat komentář:

Škola bez mobilů

Milí rodiče,

již delší dobu zvažujeme, jak se postavit k problematice používání mobilních telefonů ve škole. Na jedné straně chápeme, že mobil je běžnou součástí života a v mnoha tísňových situacích může být jediným prostředkem komunikace, na straně druhé víme, že žáci tímto způsobem většinou nejen že mobil nepoužívají, ale ani použít neumí. Rodiče se jim často nedovolají, neodpovídají na SMS apod. Používají jej téměř výhradně ke vzájemné komunikaci přes sociální sítě (Facebook, Snapchat, Instagram apod.) a prohlížení mediálního obsahu (Youtube, Stream, filmy online..). Přibývá rapidně případů, kdy se děti navzájem uráží, vydírají, vyhrožují si na sociálních sítích (často lze toto chování označit jako kyberšikanu). Také si natáčí sebe navzájem, ale i své učitele v různých situacích, a tato videa publikují s jasným úmyslem druhého člověka zesměšnit, nebo jej nějak poškodit. Toto chování je již za hranicí zákona o ochraně osobních údajů, nehledě na silné narušení mezilidských vztahů.

Dopady takového užívání mobilů jsou jasně zřetelné. Vzniká celý nový „mentální prostor“ - vrstva virtuální reality, ze které se děti samy nedokážou dostat zpět do každodenní reality, a co je horší, ztrácejí schopnost rozlišovat mezi skutečností a fikcí, schopnost přímé komunikace „tváří v tvář“, schopnost navazovat běžné mezilidské vztahy, schopnost vyhodnotit si reálné nebezpečí, schopnost vcítit se do druhého člověka. Nedokážou rozpoznat negativní morální dopad mediálního obsahu na své prožívání (sledují např. velmi obscénní horory a poté prožívají úzkosti a záchvaty paniky, o obsahu se sexuální tematikou ani nemluvě). To vše směřuje jednoznačně proti zdravému duševnímu vývoji člověka.

Po zvážení všech pozitiv a negativ takového užití mobilních telefonů jsme se rozhodli k poměrně radikálnímu kroku: užívání mobilních telefonů v době vyučování (tedy od začátku první vyučovací hodiny po konec poslední vyučovací hodiny, obvykle od 8.00 do 13.30, a do ukončení odpolední výuky) bude v naší škole striktně zakázáno. Krizové situace budou žáci řešit upozorněním učitele, který zajistí odpovídající řešení (od nutného telefonního kontaktu rodiče, až po přivolání např. záchranné služby). Ve škole je vždy dost dospělých osob, které lze na vzniklé nebezpečí upozornit.

Předpokládáme, že tento krok vyvolá vlnu odporu i úlevy – záleží, jaký vztah k této problematice rodiče zaujmou. Chceme Vás ujistit, že ani pro nás toto rozhodnutí nebylo jednoduché. Uvědomujeme si praktická omezení, která tento zákaz přinese, nicméně jejich váha je ve srovnání s patologickým vlivem nezdravé komunikace zanedbatelná. Je pravda, že takto bude vaše dítě po dobu vyučování na mobilu nedostupné. Vždy však budete mít možnost předat nutný vzkaz dítěti prostřednictvím standardního kontaktu se školou (telefon do kanceláře školy).

Proč ta přísnost? Protože závažnost narušení zdravého vývoje a klimatu školy je nečekaně vysoká. A nejde jen o běžné „řeči“ na Facebooku. Zkušenost ukazuje, že rodiče ani učitelé nemají v podstatě šanci ovlivnit obsah, který dítě na mobilu konzumuje. Chybí jim k tomu patřičné znalosti, technická zdatnost, čas, někdy i ochota a vůle. Děti nemají zábrany (není divu, teprve si vytvářejí hranice svého prožívání a chování) a nezastaví se ani před drsnými věcmi, jako je brutální verbální šikana, vyhrožování násilím, navádění ke kriminální činnosti, a dokonce nabádání k sebepoškozování a sebevraždě. Tyto věci opravdu do vzdělávání nepatří a jedinou cestou, jak jim zamezit, je vrátit pozornost dětí tam, kam patří: od displejů k reálné komunikaci s živými a skutečnými lidmi, ke schopnosti řešit vzájemné konflikty a budovat mezilidské vztahy.

Byli bychom proto rádi, abyste naše rozhodnutí nebrali jako omezení a zákaz, ale příležitost k nasměrování Vašich dětí ke zdravému vývoji. Úkolem nás pedagogů není v prvé řadě výchova, ale vzdělávání. Jsme vázaní zákonem naučit Vaše děti šest základních věcí pro život (tzv. klíčové kompetence): učit se (včetně osvojení čtení, psaní, počítání), řešit problémy, komunikovat, zvládat vztahy (sociální a personální rozměr), zapojit se do společnosti (občanství) a zvládnout jednou svoji práci. Užívání mobilů nám v naplňování těchto cílů přímo brání. Proto jsme se rozhodli je z kultury naší školy prostě vyloučit. Ano, je to věc kultury, pěstování žádoucího klimatu ve škole, modelování nového přístupu k realitě a vzdělávání, nikoliv jen další zákaz.

Děkujeme, že jste dočetli až sem, vážíme si Vašeho úsilí při péči o Vaše děti a doufáme, že pochopíte i Vy nás v tom, že důvody jsou pádné. Jsme ochotni odpovědět na Vaše případné dotazy a vysvětlit Vám podrobněji naše postoje.

Zpracovali jsme dodatek ke školnímu řádu, předložili jsme ho ke schválení Školské radě (schváleno dne 19. 3. 2018).

Dodatek bude projednán na pedagogické radě dne 23. 4. 2018.

Účinnost tohoto dodatku je stanovena na 1. 5. 2018.

Nejnovější

* žádné položky

Nejnovější

* žádné položky

Nejnovější

* žádné položky

Nejnovější

* žádné položky

Nejnovější

* žádné položky

Nejnovější

* žádné položky

Nejnovější

* žádné položky

Nacházíte se zde: Úvod » Aktuality