Nacházíte se zde: Úvod » Aktuality

Blog:

Vítězství v mezinárodní soutěži „Intersteno 2022“

Obrovského úspěchu dosáhl žák páté třídy Tomáš Melcr, který se zúčastnil mezinárodního mistrovství v psaní na počítačové klávesnici – „Intersteno 2022" a společně se spolužákem Filipem Heglasem reprezentovali ZŠ Smetanův okruh 4, Krnov v nejmladší kategorii do 12 let.

Soutěž se skládá z deseti minut zadávání textu pomocí speciálního softwaru. Hodnocení přesnosti a rychlosti se provádí podle mezinárodně dohodnutých standardů. Žáci si ve vícejazyčné soutěži vybírají ze dvou nebo více ze 16 dostupných jazyků.

Pro zařazení do výsledkové listiny musí žáci nejmladší kategorie napsat minimálně 150 čistých úhozů za minutu při maximální chybovosti 1% a limit pro starší kategorii je 180 čistých úhozů.

Tomáš Melcr zvládl splnit náročné limity soutěže ve 14 jazycích: češtině, angličtině, němčině, španělštině, polštině, finštině, francouzštině, italštině, maďarštině, chorvatštině, nizozemštině, rumunštině, portugalštině, slovenštině a japonštině.

Intersteno 2022

Díky náročnému tréninku, který nutně soutěži předcházel a vynikajícímu výkonu v soutěži samotné bezkonkurenčně zvítězil a celkovým počtem 22896 bodů získal zlatou medaili. Další soutěžící Filip Heglas se umístil na 11. místě.

V kategorii žáků do 16 let jsme byli také velmi úspěšní. V soutěži nás reprezentovali Matyas Adam, Ondřej Suchomel, Vít Harasim, Šimon Machula a Matěj Lukeš.

Nejúspěšnějším soutěžícím v této kategorii byl teprve dvanáctiletý Matyas Adam, který se svým bodovým ziskem 40 166 bodů umístil na vynikajícím 5. místě. Matěj Lukeš s 15 808 body vybojoval 18. místo, Vít Harasim získal 12794 bodů a obsadil 23. místo a Šimon Machula získal 3396 bodů a 50. místo.

Intersteno 2022

Těmito skvělými výkony získali soutěžící prestižní mezinárodní certifikát světové organizace Intersteno.

Soutěžícím gratulujeme ke krásným výsledkům a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Mgr. Hajdová Monika

Datum: 27.4.2022 16:10:14

Autor: Administrator

Komentáře: 0

Kategorie: Dění ve škole

Všechny kategorie

Komentáře:

* žádné komentáře

Přidat komentář:

Škola bez mobilů

Milí rodiče,

již delší dobu zvažujeme, jak se postavit k problematice používání mobilních telefonů ve škole. Na jedné straně chápeme, že mobil je běžnou součástí života a v mnoha tísňových situacích může být jediným prostředkem komunikace, na straně druhé víme, že žáci tímto způsobem většinou nejen že mobil nepoužívají, ale ani použít neumí. Rodiče se jim často nedovolají, neodpovídají na SMS apod. Používají jej téměř výhradně ke vzájemné komunikaci přes sociální sítě (Facebook, Snapchat, Instagram apod.) a prohlížení mediálního obsahu (Youtube, Stream, filmy online..). Přibývá rapidně případů, kdy se děti navzájem uráží, vydírají, vyhrožují si na sociálních sítích (často lze toto chování označit jako kyberšikanu). Také si natáčí sebe navzájem, ale i své učitele v různých situacích, a tato videa publikují s jasným úmyslem druhého člověka zesměšnit, nebo jej nějak poškodit. Toto chování je již za hranicí zákona o ochraně osobních údajů, nehledě na silné narušení mezilidských vztahů.

Dopady takového užívání mobilů jsou jasně zřetelné. Vzniká celý nový „mentální prostor“ - vrstva virtuální reality, ze které se děti samy nedokážou dostat zpět do každodenní reality, a co je horší, ztrácejí schopnost rozlišovat mezi skutečností a fikcí, schopnost přímé komunikace „tváří v tvář“, schopnost navazovat běžné mezilidské vztahy, schopnost vyhodnotit si reálné nebezpečí, schopnost vcítit se do druhého člověka. Nedokážou rozpoznat negativní morální dopad mediálního obsahu na své prožívání (sledují např. velmi obscénní horory a poté prožívají úzkosti a záchvaty paniky, o obsahu se sexuální tematikou ani nemluvě). To vše směřuje jednoznačně proti zdravému duševnímu vývoji člověka.

Po zvážení všech pozitiv a negativ takového užití mobilních telefonů jsme se rozhodli k poměrně radikálnímu kroku: užívání mobilních telefonů v době vyučování (tedy od začátku první vyučovací hodiny po konec poslední vyučovací hodiny, obvykle od 8.00 do 13.30, a do ukončení odpolední výuky) bude v naší škole striktně zakázáno. Krizové situace budou žáci řešit upozorněním učitele, který zajistí odpovídající řešení (od nutného telefonního kontaktu rodiče, až po přivolání např. záchranné služby). Ve škole je vždy dost dospělých osob, které lze na vzniklé nebezpečí upozornit.

Předpokládáme, že tento krok vyvolá vlnu odporu i úlevy – záleží, jaký vztah k této problematice rodiče zaujmou. Chceme Vás ujistit, že ani pro nás toto rozhodnutí nebylo jednoduché. Uvědomujeme si praktická omezení, která tento zákaz přinese, nicméně jejich váha je ve srovnání s patologickým vlivem nezdravé komunikace zanedbatelná. Je pravda, že takto bude vaše dítě po dobu vyučování na mobilu nedostupné. Vždy však budete mít možnost předat nutný vzkaz dítěti prostřednictvím standardního kontaktu se školou (telefon do kanceláře školy).

Proč ta přísnost? Protože závažnost narušení zdravého vývoje a klimatu školy je nečekaně vysoká. A nejde jen o běžné „řeči“ na Facebooku. Zkušenost ukazuje, že rodiče ani učitelé nemají v podstatě šanci ovlivnit obsah, který dítě na mobilu konzumuje. Chybí jim k tomu patřičné znalosti, technická zdatnost, čas, někdy i ochota a vůle. Děti nemají zábrany (není divu, teprve si vytvářejí hranice svého prožívání a chování) a nezastaví se ani před drsnými věcmi, jako je brutální verbální šikana, vyhrožování násilím, navádění ke kriminální činnosti, a dokonce nabádání k sebepoškozování a sebevraždě. Tyto věci opravdu do vzdělávání nepatří a jedinou cestou, jak jim zamezit, je vrátit pozornost dětí tam, kam patří: od displejů k reálné komunikaci s živými a skutečnými lidmi, ke schopnosti řešit vzájemné konflikty a budovat mezilidské vztahy.

Byli bychom proto rádi, abyste naše rozhodnutí nebrali jako omezení a zákaz, ale příležitost k nasměrování Vašich dětí ke zdravému vývoji. Úkolem nás pedagogů není v prvé řadě výchova, ale vzdělávání. Jsme vázaní zákonem naučit Vaše děti šest základních věcí pro život (tzv. klíčové kompetence): učit se (včetně osvojení čtení, psaní, počítání), řešit problémy, komunikovat, zvládat vztahy (sociální a personální rozměr), zapojit se do společnosti (občanství) a zvládnout jednou svoji práci. Užívání mobilů nám v naplňování těchto cílů přímo brání. Proto jsme se rozhodli je z kultury naší školy prostě vyloučit. Ano, je to věc kultury, pěstování žádoucího klimatu ve škole, modelování nového přístupu k realitě a vzdělávání, nikoliv jen další zákaz.

Děkujeme, že jste dočetli až sem, vážíme si Vašeho úsilí při péči o Vaše děti a doufáme, že pochopíte i Vy nás v tom, že důvody jsou pádné. Jsme ochotni odpovědět na Vaše případné dotazy a vysvětlit Vám podrobněji naše postoje.

Zpracovali jsme dodatek ke školnímu řádu, předložili jsme ho ke schválení Školské radě (schváleno dne 19. 3. 2018).

Dodatek bude projednán na pedagogické radě dne 23. 4. 2018.

Účinnost tohoto dodatku je stanovena na 1. 5. 2018.

Nacházíte se zde: Úvod » Aktuality