V úterý 13. února se žáci prvního i druhého stupně vydali do krnovského divadla, kde v rámci výuky angličtiny zhlédli činoherní anglicko-české představení zlínského souboru. Žáci sedmých, osmých a devátých tříd se snažili porozumět anglicky mluveným dialogům a pochopit příběh nazvaný „Peter Black 2“. Pro děti z třetích, čtvrtých a pátých ročníků byla připravena pohádka „John and Mary“.