Rozpis kroužků a nepovinných předmětů 2017/18

Název Třída, oddělení Vyučující Den Čas
Výtvarný kroužek ŠD Sedláčková Út 15.00-16.00
Sborový zpěv ŠD Šupáková Čt 14.00-15.30
Gymnastika ŠD Polašková 14.00-15.00
Sportovní aktivity 1. roč. 1. ročník Chudárková, Petrová St 11.50-12.35
Sportovní aktivity 2. roč. 2. ročník Petrová Čt 11.50-12.35
Sportovní aktivity 3. roč. 3. ročník Rašková Po 11.50-12.35
Sportovní aktivity 4. roč. 4. ročník Petrová St 12.35-13.35
Sportovní aktivity 5. roč. 5. ročník Chudárková Čt 12.35-13.35
Dopravní výchova 1. st. Hajdová Po 13.30-14.15
Míčové hry - Volejbal 2. st. Rašková Čt 14.15-15.00