Rozpis kroužků a nepovinných předmětů 2018/19

Název Třída, oddělení Vyučující Den Čas
Výtvarný kroužek ŠD Sedláčková Út 15.00-16.00
Sborový zpěv ŠD Šupáková Po 14.00-15.30
Gymnastika, sport ŠD Polašková 14.00-15.00
Sportovní aktivity 1. roč. 1. ročník Chudárková, Petrová Čt 11.50-12.35
Sportovní aktivity 2. roč. 2. ročník Rašková Po 11.50-12.35
Sportovní aktivity 3. roč. 3. ročník Petrová Po 11.50-12.35
Sportovní aktivity 4. roč. 4. ročník Hlaváčková Po 12.35-13.35
Sportovní aktivity 5. roč. 5. ročník Rašková Út 12.35-13.35
Dopravní výchova 1. st. Hajdová Po 13.30-14.15