Nacházíte se zde: Úvod » O škole

Další informace pro rodiče

Ve školním roce 2018/19 máme 19 tříd s celkovým počtem 412 žáků.

• první stupeň – 10 tříd – 228 žáků, průměr na třídu činí 22,8 žáků

• druhý stupeň – 9 tříd – 184 žáků, průměr na třídu činí 20,4 žáků

• Přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky – 10 žáků

Počty žáků v jednotlivých ročnících:

TŘÍDA POČET ŽÁKŮ
1.a 24
1.b 24
2.a 24
2.b 15
3.a 21
3.b 24
4.a 24
4.b 26
5.a 19
5.b 21
6.a 25
6.b 26
7.a 22
7.b 21
7.c 22
8.a 22
8.b 20
9.a 16
9.b 14
Celkem 413
Přípravná třída 10
Celkem 423

Rozpis kroužků a nepovinných předmětů 2018/2019

Název Třída,oddělení Vyučující Den Čas
Výtvarný kroužek ŠD Sedláčková PO 15.00 - 16.00
Šikulové ŠD Tauferová ÚT 15.00 - 16.00
Zpěv ŠD Šupáková ČT 15.00 - 16.00
Gymnastika ŠD Polášková PO 12.35 - 13.35
Sportovní aktivity 1. ročník Chudárková,Rašková ČT 11.50 - 12.35
Sportovní aktivity 2. ročník Juřina,Rašková ST 11.50 - 12.35
Sportovní aktivity 3. ročník Chudárková 11.50 - 12.35
Sportovní aktivity 4. - 5. ročník Polášková 12.35 - 13.35
Dopravní výchova 5. ročník Hajdová PO 13.15 - 14.00
Sportovní výchova 6. - 7. ročník Rašková ÚT 14.15 - 15.00
Sportovní výchova 8. - 9. ročník Chudárková ČT 14.15 - 15.00
Výtvarný kroužek 2. stupeň Balintová ÚT 14.00 - 15.30
Nacházíte se zde: Úvod » O škole