Informace o naší škole

Charakteristika školy

Škola se nachází v centru města, je dostupná dojíždějícím žákům. Leží v pěkném prostředí zrekonstruovaného parku na Smetanově okruhu. Během hlavních prázdnin započala rekonstrukce obou tělocvičen. Ta potrvá do února 2017. Na jaře 2017 začne rekonstrukce školního dvoru a vstupu do šaten prvního stupně.

Od 1. 9. 2016 vyučujeme podle nového ŠVP 4/2016 „Škola pro sport a výuku jazyků“. Škola si klade za cíl nadále podporovat žáky ve sportu a také v jazycích – pokračujeme ve výuce angličtiny od 1. třídy. Nadále nabízíme žákům rozvoj i v jiných oblastech, např. v rámci volitelného předmětu se vyučuje psaní na počítačové klávesnici, dopravní výchova, v nižších ročnících nabízíme sportovní aktivity a zájmové kroužky při ŠD.

Další informace pro rodiče

Ve školním roce 2016/17 máme 19 tříd s celkovým počtem 414 žáků.

  • první stupeň – 11 tříd – 256 žáků, průměr na třídu činí 23,3 žáků
  • druhý stupeň – 8 tříd – 158 žáků, průměr na třídu činí 19,8 žáků
  • přípravná třída – 15 žáků

Počty žáků v jednotlivých ročnících:

ročník počet žáků z toho chlapců z toho dívek
1. 51 24 27
2. 46 19 27
3. 41 23 18
4. 47 24 23
5. 71 49 22
6. 38 16 22
7. 34 16 18
8. 48 28 20
9. 38 23 15
celkem 414 222 192
přípravný 15 7 8
ŠD 98 55 43

Rozpis kroužků a nepovinných předmětů 2016/17

Název Třída,oddělení Vyučující Den Čas
Výtvarný kroužek ŠD Sedláčková PO 15.00 - 16.00
Šikulové ŠD Tauferová ÚT 15.00 - 16.00
Zpěv ŠD Šupáková ČT 15.00 - 16.00
Gymnastika ŠD Polášková PO 12.35 - 13.35
Sportovní aktivity 1. ročník Chudárková,Rašková ČT 11.50 - 12.35
Sportovní aktivity 2. ročník Juřina,Rašková ST 11.50 - 12.35
Sportovní aktivity 3. ročník Chudárková 11.50 - 12.35
Sportovní aktivity 4. - 5. ročník Polášková 12.35 - 13.35
Dopravní výchova 5. ročník Hajdová PO 13.15 - 14.00
Sportovní výchova 6. - 7. ročník Rašková ÚT 14.15 - 15.00
Sportovní výchova 8. - 9. ročník Chudárková ČT 14.15 - 15.00
Výtvarný kroužek 2. stupeň Balintová ÚT 14.00 - 15.30