Nacházíte se zde: Úvod » O škole » Dokumenty

Dokumenty

Od 1. 9. 2016 vyučujeme podle ŠVP 4/2016 pro základní vzdělávání „Škola pro sport a výuku jazyků“. Na webových stránkách školy zveřejňujeme učební plány pro 1. a 2. stupeň. Celý školní vzdělávací program je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Ke stažení:

Stáhnout: Hodnocení

Název souboru: 61Hodnocenii.pdf

Velikost souboru: 193,19kb

Stáhnout: Celkové hodnocení

Název souboru: 62Celkovehodnoceni.pdf

Velikost souboru: 188,02kb

Stáhnout: Hodnocení a klasifikace

Název souboru: 64Hodnoceniaklasifikace.pdf

Velikost souboru: 233,04kb

Stáhnout: Přihlášení do Elektronické žákovské knížky - rodič

Název souboru: PrihlasenidoEZKrodice.pdf

Velikost souboru: 1,17mb

Stáhnout: Přihlášení do Elektronické žákovské knížky - žáci

Název souboru: PrihlasenidoEZK.pdf

Velikost souboru: 1,17mb

Manuál pro rodiče a žáky

Stáhnout: Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Název souboru: VZ2018-19.pdf

Velikost souboru: 1,69mb

Stáhnout: Certifikát z anglického jazyka

Název souboru: PreparationCentrecertificate2018.pdf

Velikost souboru: 250,95kb

Stáhnout: Školní řád 2020

Název souboru: Skolnirad-2020.pdf

Velikost souboru: 315,97kb

Dokumenty

Stáhnout: Školní řád - Doplňující kritéria - Dodatek č. 2

Název souboru: Skolnirad-2020-Dodatek-c-2.pdf

Velikost souboru: 284,06kb

k výchovným opatřením a klasifikaci chování - dodatek č. 2 ke ŠŘ

Stáhnout: Dodatek ke školnímu řádu č. 3 a 4

Název souboru: Skolnirad-2020-Dodatek-c-34.pdf

Velikost souboru: 374,3kb

prevence záškoláctví, mobilní telefony

Stáhnout: Žádost o uvolnění žáka

Název souboru: Zadost-o-uvolneni-zaka.pdf

Velikost souboru: 49,37kb

Dokumenty

Stáhnout: Učební plán pro 1. a 2. stupeň

Název souboru: UcebniPlan.pdf

Velikost souboru: 1,23mb

Dokumenty

Nacházíte se zde: Úvod » O škole » Dokumenty